Treść artykułu

Konkurs na wynajem lokali użytkowych.

BURMISTRZ  DZIELNICY TARGÓWEK

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ogłasza konkurs na wynajem n/w lokali użytkowych:

 

 

  • U-1 w budynku przy ul. Święciańskiej 12

powierzchnia  lokalu      –     14,20 m2

usytuowanie                   –      parter w budynku mieszkalnym, wejście od ulicy

wyposażenie                  –      instalacja  elektryczna

stan techniczny lokalu   –   do remontu

przeznaczenie lokalu – magazyn, handel,  usługi nieuciążliwe dla mieszkańców

minimalna  stawka czynszowa  netto –  14,31 zł/m2

wysokość wadium    –  203,20 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

  • U-2 w budynku przy ul. Święciańskiej 12

powierzchnia  lokalu      –     35,30 m2

usytuowanie                   –      suterena w budynku mieszkalnym, wejście od podwórza

wyposażenie                  –      instalacja wod-kan., elektryczna

stan techniczny lokalu   –   do remontu

przeznaczenie lokalu – magazyn, handel, usługi nieuciążliwe dla mieszkańców

minimalna  stawka czynszowa  netto –  14,31 zł/m2

wysokość wadium    –  505,14 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

  • w budynku przy ul. Rajgrodzkiej 14

powierzchnia  lokalu       –      11,00 m2

usytuowanie                    –      parter  w budynku mieszkalnym, wejście od ulicy

wyposażenie                   –      elektryczność

stan techniczny lokalu    –   do remontu

przeznaczenie lokalu – magazyn, usługi nieuciążliwe dla mieszkańców

minimalna  stawka czynszowa  netto –  14,31 zł/m2

wysokość wadium    –  157,41 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

okres związania  ofertą    –   do  60  dni

  • w budynku przy ul. Łojewskiej 12

powierzchnia lokalu   –  594,75 m2 powierzchnia podstawowa i 124,55 m2  powierzchnia                             w piwnicy  (łączna powierzchnia  719,30 m2)

usytuowanie   –     pawilon handlowo – usługowy ( parter z przynależną piwnicą)

wyposażenie  –     inst. wod – kan, c.o., elektryczność

stan techniczny lokalu    –   do remontu

przeznaczenie lokalu – handel, usługi nieuciążliwe dla mieszkańców (wyklucza się działalność                   w zakresie gier na automatach o niskich wygranych,  handel  dopalaczami i  handel alkoholem 24 h)

minimalna  stawka czynszowa  netto –  14,31 zł/m2 za powierzchnię podstawową i 7,00 zł/m2   za powierzchnię w piwnicy

wysokość wadium    – 9 382,72 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty   –   do 3 lat

okres związania  ofertą   –   do  60  dni

 

Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wynajmującego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Gościeradowska 5  03-535 Warszawa – nr  97 1030 1508 0000 0005 5087 0053. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku na podanym koncie.

 

Osobami upoważnionymi do udzielania niezbędnych informacji dotyczących konkursu,                         w tym umożliwiającymi zapoznanie się ze stanem technicznym lokali oraz projektem protokołów zdawczo – odbiorczych są:

  • Krystyna Deluga, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5  w Warszawie, pok. nr 14, tel. 22-679-41-76                     w godz. 1000– 1400dotyczy lokali użytkowych poz. 1- 3
  • Iwona Jańczuk, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek st. Warszawy ul. Toruńska 86 w Warszawie, pok. nr 21, tel. 22-594-07-19                                   w godz.1000– 1400 –  dotyczy lokalu użytkowego  poz. 4.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami                             w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5, pokój nr 15,                       w terminie od dnia 06.12.2018 r. do dnia 27.12.2018 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi się w dniu 27.12.2018 r. o godz. 1030 w siedzibie ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie, pokój nr 3.

 

Szczegółowe zasady konkursu oraz warunki najmu lokali użytkowych zostały zawarte
w regulaminie konkursu na najem lokali użytkowych i garaży.

Ogłoszenie konkursu, regulamin konkursu, druki ofert, wzór umów najmu jest dostępny                  na stronach internetowych: www.targowek. waw.pl  i  www.zgntargowek.pl.

 

Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki