Treść artykułu

Konkurs na wynajem lokali użytkowych.

BURMISTRZ  DZIELNICY TARGÓWEK

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ogłasza konkurs na wynajem n/w lokali użytkowych:

 

            1) lokal użytkowy (U-1) w budynku przy ul. Michała Ossowskiego 9

powierzchnia  lokalu       –    40,61 m2

usytuowanie                    –    parter w budynku mieszkalnym, wejście od ulicy

wyposażenie                   –    instalacja  elektryczna, wod-kan, co, ccw

stan techniczny lokalu    –    dobry

przeznaczenie lokalu      –     biuro, handel (wyklucza się handel alkoholem 24 h), usługi nieuciążliwe dla mieszkańców

minimalna  stawka czynszowa  netto –  15,74 zł/m2

wysokość wadium     –  639,20 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

 

2) lokal użytkowy w budynku przy ul. Barkocińskiej 2a

powierzchnia  lokalu       –    13,04m2

usytuowanie                    –    parter w budynku mieszkalnym, wejście od ulicy

wyposażenie                   –    instalacja  elektryczna, wod-kan

stan techniczny lokalu    –    do remontu

przeznaczenie lokalu      –    biuro, handel (wyklucza się handel alkoholem 24 h), magazyn, usługi nieuciążliwe dla mieszkańców

minimalna  stawka czynszowa  netto –  14,31 zł/m2

wysokość wadium     –  186,60 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

 

            3) lokal użytkowy w budynku przy ul. Radzymińskiej 128

powierzchnia  lokalu       –    16,10 m2

usytuowanie                    –    parter w budynku mieszkalnym, wejście od ulicy

wyposażenie                   –    instalacja  elektryczna, wod-kan

stan techniczny lokalu    –    do remontu

przeznaczenie lokalu      –    biuro, handel (wyklucza się handel alkoholem 24 h), magazyn, usługi nieuciążliwe dla mieszkańców

minimalna  stawka czynszowa  netto –  14,31 zł/m2

wysokość wadium     –   230,39 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

 

            4) lokal użytkowy w budynku przy ul. św. Wincentego 18

powierzchnia  lokalu       –    11,45 m2

usytuowanie                    –    parter w budynku mieszkalnym, wejście od ulicy

wyposażenie                   –    instalacja  elektryczna, gazowa, wod-kan, co i ccw

stan techniczny lokalu    –    do remontu

przeznaczenie lokalu      –    biuro, handel (wyklucza się handel alkoholem 24 h), magazyn, usługi nieuciążliwe dla mieszkańców

minimalna  stawka czynszowa  netto –  15,74 zł/m2

wysokość wadium     –   180,22 zł

czas na jaki lokal zostanie wynajęty     –    do 3 lat

okres związania  ofertą      –   do  60  dni

 

Osobą upoważnioną do udzielania niezbędnych informacji dotyczących konkursu, w tym umożliwiającą zapoznanie się ze stanem technicznym lokali oraz projektem protokołów zdawczo – odbiorczych jest Pani Krystyna Deluga, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami   w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie, pokój nr 14,  tel. 22-679-41-76 w godz. 1000– 14.00

 

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 pokój nr 15, w terminie od dnia 27.09.2019 r. do dnia  17.10.2019 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi się w dniu 17.10.2019 r. o godz. 1030 w siedzibie ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie.

Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wynajmującego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa – nr  97 1030 1508 0000 0005 5087 0053. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku na podanym koncie.

 

Szczegółowe zasady konkursu oraz warunki najmu lokali użytkowych zostały zawarte w regulaminie konkursu na najem lokali użytkowych i garaży. Ogłoszenie konkursu, regulamin konkursu, druk oferty oraz wzór umowy najmu dostępny jest na stronach internetowych: www.targowek.waw.pl  i  www.zgntargowek.pl

 

Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny.

Załączniki