Treść artykułu

Konkurs na najem lokali użytkowych – rozstrzygnięcie

INFORMACJA

o wynikach konkursu na wynajem 4  lokali użytkowych położonych w Warszawie przy:  ul. Michała Ossowskiego 9, ul.Barkocińskiej 2a, ul. Radzymińskiej 128  i ul. św.Wincentego 18, który został rozstrzygnięty w dniu 17.10.2019 r.

 

Zgodnie z § 13 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata  i nie dłuższy niż 10 lat ( z późn. zm.)

BURMISTRZ   DZIELNICY  TARGÓWEK

MIASTA  STOŁECZNEGO  WARSZAWY

podaje do publicznej wiadomości:

  • na najemcę lokalu użytkowego w budynku przy ul. Michała Ossowskiego 9  wybrano Pana Andrzeja Branickiego  prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SAB
  • na najemcę lokalu użytkowego w budynku przy ul. św. Wincentego 18  wybrano Panią Stanisławę Rećko i Pana Jerzego Białoszewskiego wspólników spółki cywilnej                           pod firmą „Janeczka”
  • na najemcę lokalu użytkowego przy ul. Barkocińskiej 2a wybrano Panią Stanisławę Rećko prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo – Usługowa „VENUS”
  • na najemcę lokalu użytkowego przy ul. Radzymińskiej 128 wybrano Panią Stanisławę Rećko prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo – Usługowa „VENUS”.