Treść artykułu

Konkurs na najem lokali użytkowych – rozstrzygnięcie

INFORMACJA

o wynikach konkursu na wynajem 3 lokali użytkowych położonych przy ul. Radzymińskiej 195, ul. Michała Ossowskiego 9 i ul. św. Wincentego 64 w Warszawie, który został przeprowadzony w dniu 10.07.2020 r.

Zgodnie z § 13 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 136/2020 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

BURMISTRZ DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

podaje do publicznej wiadomości:

  • na najemcę lokalu użytkowego przy ul. Radzymińskiej 195 wybrano spółkę pod firmą F – root sp. z o. o.
  • na najemcę lokalu użytkowego przy ul. Michała Ossowskiego 9 wybrano Pana Henryka Konaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą INHURT
  •  na najemcę lokalu użytkowego przy ul. św. Wincentego 64 wybrano Pana Marka Rafalika