Treść artykułu

Konkurs na najem lokali użytkowych – rozstrzygnięcie

INFORMACJA

o wynikach konkursu na wynajem 2 lokali użytkowych położonych przy ul. św. Wincentego 30 i ul. Smoleńskiej 94 w Warszawie, który został przeprowadzony w dniu 12.12.2019 r.

Zgodnie z § 13 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m. st. Warszawy
z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat ( z późn. zm.)

BURMISTRZ DZIELNICY TARGÓWEK

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

podaje do publicznej wiadomości:

  • na najemcę lokalu użytkowego w budynku przy ul. św. Wincentego 30 wybrano spółę pod firmą PIEKARNIA M. Goszczyński D. Goszczyński spółka jawna

  • na wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Smoleńskiej 94 nie wpłynęła żadna oferta.