Treść artykułu

KOMUNIKAT !!!

NUMERY KONTAKTOWE DO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY

W SPRAWACH PILNYCH I NIEZBĘDNYCH INFORMACJI:

 

  • W SPRAWACH ROZLICZEŃ I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH  –  (22) 594 07 05  (BRÓDNO) ,   (22) 576 23 49  (TARGÓWEK)
  • W SPRAWACH OBNIŻEK CZYNSZU   –   (22) 594 07 30  (BRÓDNO) ,   (22) 576 23 51  (TARGÓWEK)
  • W SPRAWACH RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA –   (22) 594 07 02, (22) 594 07 05
  • W SPRAWACH BUDOWLANYCH  –   (22) 678 23 28
  • W SPRAWACH SANITARNYCH –   (22) 576 23 66
  • W SPRAWACH ELEKTRYCZNYCH – (22) 579 23 50
  • W SPRAWACH LOKALOWYCH –   (22) 594 07 19   (BRÓDNO) ,   (22) 576 23 22   (TARGÓWEK)
  • W SPRAWACH LOKALI UŻYTKOWYCH – (22) 594 07 20  (BRÓDNO) ,   (22) 576 23 41  (TARGÓWEK)
  • W SPRAWACH TERENÓW I ZIELENI –  (22) 594 07 38 , (22) 594 07 05  (BRÓDNO) ,   (22) 576 23 58 , (22) 576 23 49   (TARGÓWEK)

PROSIMY O EWENTUALNY KONTAKT WYŁĄCZNIE W SPRAWACH PILNYCH !

KORESPONDENCJĘ W SPRAWACH PILNYCH MOŻNA SKŁADAĆ DO SKRZYNEK KONTAKTOWYCH UMIESZCZONYCH

PRZY WEJŚCIACH DO SIEDZIB ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI M.ST. WARSZAWY  
(ul. Gościeradowska 5 i ul. Toruńska 86)

INNE SPRAWY MOŻNA KIEROWAĆ PRZY POMOCY POCZTY ELEKTRONICZNEJ I ZWYKŁEJ

E-MAIL: SEKRETARIAT@ZGNTARGOWEK.PL