Treść artykułu

KOMUNIKAT o zamknięciu konkursu

Na podstawie § 11 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

BURMISTRZ DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

podaje do publicznej wiadomości:

Konkurs na wynajem lokali użytkowych: przy ul. Dalanowskiej 30 o pow. 15,79 m2 i przy ul. Naczelnikowskiej 50 o pow. 12,98 m2   przeprowadzony w dniu 06.08.2020 r. w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 został zamknięty.

Z powodu braku ofert, nie wyłoniono najemców w/w lokali użytkowych.