Treść artykułu

Informacja – Oświadczeń o przedłużeniu wypowiedzenia (+ wzór oświadczenia)

ZGN Targówek informuje, że zgodnie z art. 31u ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) najemca lokalu mieszkalnego, który przed 31 marca 2020 r. otrzymał wypowiedzenie stawki czynszu, ma prawo złożyć wynajmującemu, w terminie do 30 czerwca 2020 r., oświadczenie o przedłużeniu terminu wypowiedzenia do 30 czerwca 2020 r. Oświadczenia można składać elektronicznie na adres sekretariat@zgntargowek.pl,pisemnie za pośrednictwem poczty lub wrzucając pismo do skrzynek kontaktowych umieszczonych na zewnątrz budynków ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86.

 

 

 

Do pobrania: