Treść artykułu

Informacja o wynikach konkursu.INFORMACJA

o wynikach konkursu na wynajem 3 lokali użytkowych położonych przy ul. Smoleńskiej 94, ul. Radzymińskiej 252, 
ul. Gościeradowskiej 3a i miejsc postojowych w garażu w budynku przy ul. Ossowskiego 9 i ul. Siedzibnej 32, 
który został  rozstrzygnięty  w dniu  21.07.2016 r.

Zgodnie z § 13 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. 
w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach  wielolokalowych na okres do lat 3 
oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata
 i nie dłuższy niż 10 lat ( z późn. zm.)BURMISTRZ   DZIELNICY  TARGÓWEK

MIASTA  STOŁECZNEGO  WARSZAWYpodaje do publicznej wiadomości:

  • na najemcę lokalu użytkowego położonego w budynku  przy ul. Smoleńskiej 94
    - wybrano Pana Tomasza Chojnowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Centrum Handlu  i  Usług  „POLESKA”
  • na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Radzymińskiej 252, ul. Gościeradowskiej 3a i wynajem miejsc postojowych w garażu  przy ul. Ossowskiego 9 i ul. Siedzibnej 32
    - nie wpłynęła żadna oferta.