Treść artykułu

Informacja o wykazie lokali użytkowych.

Informacja o wykazie  lokali użytkowych i miejsc postojowych  przeznaczonych do najmu Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Kondratowicza 20  i w siedzibie ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 został  wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych i miejsc postojowych przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat  na rzecz najemców, którym w 2019 r. wygasają umowy najmu (uchwała  nr 15/18  Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 19.12.2018 r.)

WYKAZ  Nr ZGN/1/2019

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.  ( t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204, ze zm.) podaje się  do wiadomości, że przeznacza się do wydzierżawienia  na okres do 3 lat n/w nieruchomości położone na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

  Adres i oznaczenie  nieruchomości   Powierzchnia przeznaczona              do wydzierżawienia   Opis nieruchomości Sposób zagospodarowania nieruchomości Wysokość czynszu dzierżawnego Termin wnoszenia opłat   Zasady aktualizacji czynszu Informacje                            o przeznaczeniu nieruchomości
  ul. Rajgrodzka                     dz. ew.  45- cz.                  w obrębie 4-10-07   2 x 15,00 m2   grunt zagospodarowany 2 wiaty blaszane                     z przeznaczeniem                        na  pom. gospodarcze     2,41 zł za 1m2  gruntu + podatek VAT 23%                        do dnia              10-go każdego miesiąca zmiany czynszu dzierżawnego jeden raz  w roku, w IV kwartale roku,  z mocą obowiązującą         od 1 stycznia następnego roku               – według wskaźnika wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych  za  3 kwartały w stosunku                        do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku       kontynuacja dzierżawy  
  Józefowska dz. ew. 29 – cz.                          w obrębie  4-11-23   18,00 m2   grunt zagospodarowany   wiata garażowa     4,02 zł z za 1m2  gruntu + podatek VAT 23%                         do dnia              10-go każdego miesiąca   kontynuacja dzierżawy  
  ul. Smoleńska dz. ew. 43/1- cz. w obrębie  4-10-12     23,27 m2   grunt zagospodarowany   podjazd ( pochylnia) dla osób niepełnosprawnych   1,00 zł   + podatek VAT 23%                                                  do dnia              31-go marca każdego roku     kontynuacja dzierżawy
  ul. Dźwińska  12 dz. ew. 38 w obrębie 4-11-13   658,00 m2   grunt zagospodarowany   budynek mieszkalny     0,24 zł za 1m2  gruntu + podatek VAT 23%                                                  do dnia              10-go każdego miesiąca   kontynuacja dzierżawy
  Księcia Ziemowita  dz. ew. 7 – cz. w obrębie 4-11-23   15,00 m2 x 3   grunt zagospodarowany   3 wiaty garażowe     3,97 zł za 1m2  gruntu +  podatek VAT 23%                                           do dnia              10-go każdego miesiąca   kontynuacja dzierżawy
  Gościeradowska dz. ew. 58 – cz.                            w obrębie 4-10-08   100,00 m2   grunt zagospodarowany parkowanie                             4 samochodów wykonawców umów zawartych z ZGN   2,43 zł za 1m2  gruntu +  podatek VAT 23%                                           do dnia              10-go każdego miesiąca   kontynuacja dzierżawy
  Radzymińska 98 dz. ew. nr 67 w obrębie 4-10-07   220,00 m2   grunt zagospodarowany budynek niemieszkalny                z przeznaczeniem                na usługi ślusarskie                            i elektryczne     5,94 zł za 1m2  gruntu +  podatek VAT 23%                                                  do dnia              10-go każdego miesiąca     kontynuacja dzierżawy

WYKAZ  Nr ZGN/2/2019

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.  ( t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204) podaje się do publicznej wiadomości,  że przeznacza się do wydzierżawienia  na okres do 3 lat  n/w nieruchomość położoną na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Adres nieruchomości ul. Księcia Ziemowita 36 w Warszawie
oznaczenie nieruchomości                   dz. ew.  nr 3 w  obrębie  4-11-19 księga wieczysta nr WA3M/00206653/4  
powierzchnia nieruchomości   945,00 m2  
opis nieruchomości   grunt zabudowany pawilonem handlowo-usługowym                             o pow. zabudowy 238 m2  
przeznaczenie nieruchomości                   usługi rzemiosła, handlu, nieuciążliwa drobna wytwórczość (UR), usługi gastronomii, kultury (M)
minimalna stawka czynszu  dzierżawnego netto   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 5.05.2017 r., z późn. zm.                               
termin wnoszenia opłat   do dnia 10 – tego każdego miesiąca, niezależnie od terminu doręczenia faktury  
zasady aktualizacji opłat   jeden raz w roku, w IV kwartale roku,  z mocą obowiązującą     od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych  za  3 kwartały w stosunku                                    do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku