Treść artykułu

Informacja o wykazie lokali użytkowych i miejsc postojowych przeznaczonych do najmu.

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy  przy ul. Kondratowicza 20  i w siedzibie ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 został  wywieszony w terminie od 19.12.2017 r. do 08.01.2018 r. wykaz lokali użytkowych i miejsc postojowych przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat  na rzecz najemców, którym w 2018 r. wygasają umowy najmu (uchwała  nr 2247/2017  Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 13.12.2017 r.)