Treść artykułu

Informacja o wykazach lokali użytkowych i miejscach postojowych w garażu przeznaczonych do najmu

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 został wywieszony na okres 21 dni: wykaz lokali użytkowych i miejsc postojowych w garażu przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na rzecz najemców, którym w 2020 r. wygasają umowy najmu (uchwała nr 728/2020 Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 15.01.2020 r.) i wykaz zwolnionych lokali użytkowych i miejsc postojowych w garażu, przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat (uchwała nr 727/2020 Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 15.01.2020 r.)