Treść artykułu

Informacja dotycząca podłączenia budynków do sieci cieplnej

Warszawa, dnia 19.07.2019r.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Budynków przy ul. św. Wincentego 46,
św. Wincentego 64, Kołowej 52

Dotyczy: podłączenia budynków j.w. do miejskiej sieci miejskiej

 

ZGN Targówek informuje Państwa, że roboty instalacyjne związane z doposażeniem lokali w instalacje grzewcze do celów c.o. i c.c.w. będą wykonane na zlecenie ZGN zgodnie z planem w 2019r.

Jednocześnie Veolia Energia Warszawa w dniu 11.07.2019r. poinformowała ZGN, że przyłącza sieci cieplnej do tych budynków, a więc i zasilanie w ciepło z przyczyn niezależnych od ZGN, prawdopodobnie ulegnie przesunięciu na rok 2020.

W związku z tym ZGN apeluje do mieszkańców o zachowanie dotychczas używanych źródeł ogrzewania lokali w stanie sprawności na sezon grzewczy 2019/2020.