Treść artykułu

Informacja dla Wspólnot Mieszkaniowych

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek przypomina,
o obowiązującym Zarządzeniu Nr 5682/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie  wprowadzenia „ Pilotażowego Programu Nabywania i Dzierżawy Działek przez Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem m.st. Warszawy”, który jest propozycją adresowaną do Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem m.st. Warszawy w celu zniwelowania skutków wyodrębniania i sprzedaży lokali w domach wielomieszkaniowych wraz z działką gruntu wyłącznie po obrysie budynków oraz jest materiałem poglądowym dla właścicieli lokali, którzy zdecydują się na uregulowanie stanu, jakim jest nieprawidłowo wydzielona działka wchodząca w skład nieruchomości wspólnej.

O powyższym Zarządzeniu ZGN informował Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych pisemnie  w kwietniu 2014 r. oraz na zebraniach sprawozdawczych  przez  pełnomocników  m.st. Warszawy.