Statut

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy działa na podstawie statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LV/1637/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz Zakładu Usługowego „Targówek” i nadania nazwy oraz statutu Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – zmienionej uchwałą nr LXXXII/2381/2010 z dnia 13 maja 2010r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 134 poz. 3133). Zgodnie z § 1.1 ww. uchwały jednostka w zmienionym kształcie rozpoczyna funkcjonowanie z dniem 1 lipca 2009 r.