Skargi i wnioski

Korespondencję należy składać w Sekretariacie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w godzinach:

Poniedziałek,czwartek: 9:00 – 17:00
Wtorek, środa, piątek: 7:00 – 15:00

lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
ul. Gościeradowska 5
03-535 Warszawa

O sposobie załatwienia sprawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy powiadamia zainteresowanych w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.


Dyrektor i jego zastępca przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonych dniach tygodnia:

Dyrektor – poniedziałek: 14:00 – 17:00
Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – czwartek: 14:00 – 17:00