Schemat organizacyjny

ZGN Targówek kieruje dyrektor przy pomocy dwóch zastępców i głównego księgowego.

W ZGN Targówek działaj ą następujące zespoły i jednoosobowe stanowiska:

 • Zespoły Eksploatacji „Targówek” i „Bródno” odpowiedzialne za administrowanie powierzonym zasobem mieszkaniowym i zasobem nieruchomości, lokali użytkowych i nieruchomości gruntowych
 • Zespół Techniczny odpowiedzialny za prawidłowe utrzymanie stanu technicznego powierzonego zasobu mieszkaniowego i zasobu nieruchomości, lokali użytkowych i urządzeń infrastruktury należących do zasobów ZGN Targówek
 • Zespół Księgowości odpowiedzialny za działalność finansowo-księgową ZGN Targówek.
 • Zespół Księgowości i Sprawozdawczości,
 • Zespół Rozliczeń i Windykacji.
 • Zespół Targowisk i Parkingów,
 • Zespół Terenów Publicznych,
 • Zespół Radców Prawnych odpowiedzialny za obsługę prawną ZGN Targówek oraz reprezentujący ZGN Targówek w postępowaniach sądowych
 • Zespół organizacyjno-gospodarczy,
 • Specjalista ds. BHP, ppoż. i OC,
 • Samodzielne stanowiska:
  • ds. obsługi sekretariatu,
  • ds. zamówień publicznych,
  • ds. kadr
 • Główny Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych.