O Nas

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Przedmiotem działalności ZGN Targówek jest:

– gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu lokalowym zasobem m. st. Warszawy i powierzonym zasobem nieruchomości m. st. Warszawy,

– podejmowanie działań na rzecz określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną,

– dokonywania wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego,

– wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m. st. Warszawy,

– w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy powierzonych przez Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.