Kategoria: <span>Zamówienia Publiczne</span>

Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o., c.c.w. w budynku przy ul. Ks. Ziemowita 10 w Warszawie – ZGN-P-8-2022

13/05/2022

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – b7747705-2979-4450-9f81-3ba1ff5d8fe5 Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158157/01 Data ogłoszenia: 2022-05-13 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: „Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o., c.c.w. […]

Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19,17,15, Krakusa 1 oraz dojścia do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul Krakusa 2 w Warszawie – ZGN-P-7-2022

14/04/2022

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 950d1dae-b8f1-49a6-9cd8-506ffa6111d9 Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00122621/01 Data ogłoszenia: 2022-04-14 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: „Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, […]

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją c.o., c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy: budynek przy ul. Rybieńskiej 5 w Warszawie – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” – ZGN-P-6-2022

7/03/2022

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 33ac49af-30bb-45ca-b887-b6b119e0c241 Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00077082/01 Data ogłoszenia: 2022-03-07 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz […]

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Wykonania przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Chojnowskiej 24 w Warszawie – ZGN-P-5-2022

7/03/2022

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – c915e55c-571a-4ddf-a9e4-5f9cf898001c Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00076914/01 Data ogłoszenia: 2022-03-07 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz […]

Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o., c.c.w. w budynku przy ul. Ks. Ziemowita 10 w Warszawie – ZGN-P-4-2022

23/02/2022

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 1a221b00-fbe1-4008-adc6-0fe948f6e7f9 Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00066151/01 Data ogłoszenia: 2022-02-23 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o., c.c.w. […]