Kategoria: <span>Zamówienia Publiczne</span>

Kompleksowa modernizacja budynku przy ul Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w zakresie budowlanym, sanitarnym, elektrycznym – etap II. – ZGN-P-12-21

12/07/2021

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-1aec3372-e2e4-11eb-b885-f28f91688073 Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – c021b7d0-a806-4b93-b231-3ec7676a9a80 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00110771/01 Data ogłoszenia: 2021-07-12 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa modernizacja budynku […]

Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Suwalskiej 11 – Placówka Wsparcia Dziennego – ZGN-P-11-21

12/07/2021

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-8fd48751-e2da-11eb-b885-f28f91688073 Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 256b1b0f-988d-4002-a668-5e915aba1ea1 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00110610/01 Data ogłoszenia: 2021-07-12 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja lokalu użytkowego […]

Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży budowlanej – ZGN-P-10-21

5/07/2021

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-a95ceaef-dd6b-11eb-b885-f28f91688073 Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 2733dfb5-76ac-4b86-bb4c-aab88af028d8 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00103750/01 Data ogłoszenia: 2021-07-05 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące […]

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Budowy instalacji c.o. c.c.w. i kotłowni gazowych dla 2 budynków mieszkalnych przy ul. Remiszewskiej 6, Święciańskiej 5 w Warszawie – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych”. – ZGN-P-9-21

5/07/2021

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-7e21ff38-dd63-11eb-b885-f28f91688073 Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 73483deb-2c75-4246-8b70-603d18fd8c28 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00103629/01 Data ogłoszenia: 2021-07-05 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kompletnej […]

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” – ZGN-P-8-21

28/04/2021

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-034735b7-906f-11eb-86b1-a64936a8669f Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – c058ee2b-15ad-494c-ab78-d2c01b51f153 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00041957/01 Data ogłoszenia: 2021-04-28 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Budowa […]