Kategoria: Zamówienia Publiczne

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz ze specyfikacją techniczną i odbiorem robót

24/02/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Budowy instalacji c.o. c.c.w. i kotłowni gazowych dla 3 budynków mieszkalnych przy ul. Cmentarnej 14, Siedzibnej 25, Syrokomli 27 w Warszawie – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” nr sprawy: ZGN-P-3/20 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska […]

Utrzymanie porządku i czystości

14/01/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie porządku i czystości na terenach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek nr sprawy: ZGN-P-  1/20 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  900– 1700 Wtorek, środa i piątek :   700– 1500   Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl […]

Pielęgnacja zieleni

14/01/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy nr sprawy: ZGN-P- 2/20 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)679-99-59,576 23 51 fax (22)679-99-59 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  900– 1700 Wtorek, środa i piątek :   700– 1500 […]

Bieżące utrzymanie budynków i terenu.

11/12/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. nr sprawy: ZGN-P- 26/19 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)679-99-59,576 23 51 fax (22)679-99-59 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  900– 1700 […]

Utrzymanie porządku i czystości

19/11/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek nr sprawy: ZGN-P-  20/19 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  900– 1700 Wtorek, środa i piątek :   700– 1500   Adres strony internetowej: […]