Kategoria: <span>Zamówienia Publiczne</span>

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” – ZGN-P-8-21

28/04/2021

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-034735b7-906f-11eb-86b1-a64936a8669f Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – c058ee2b-15ad-494c-ab78-d2c01b51f153 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00041957/01 Data ogłoszenia: 2021-04-28 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Budowa […]

Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Bieżuńskiej 1 w Warszawie – ZGN-P-7-21

22/04/2021

Identyfikator postępowania: ocds-148610-b406589c-a35e-11eb-911f-9ad5f74c2a25 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00038570/01 Data ogłoszenia: 2021-04-22 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie […]

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” – ZGN-P-6-21

29/03/2021

Identyfikator postępowania: 0618ae84-d73d-42f6-b423-bc558b2c0e3b Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00024254/01 Data ogłoszenia: 2021-03-29 18:05 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 – „Ciepło sieciowe […]

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” – ZGN-P-5-21

29/03/2021

Identyfikator postępowania: 188ee9b2-4e21-4c53-80e8-3ed80b032549 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00024227/01 Data ogłoszenia: 2021-03-29 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 – „Ciepło sieciowe w budynkach […]

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” – ZGN-P-4-21

29/03/2021

Identyfikator postępowania: 2fa19930-f0d5-4b6e-8f28-5a898df5c5e1 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00024174/01 Data ogłoszenia: 2021-03-29 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14   – „Ciepło sieciowe […]