Kategoria: <span>Zamówienia Publiczne</span>

Utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek – ZGN-P-23-2021

26/11/2021

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 92dfaf6c-d146-4727-8e2f-e1bd64266cc8 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00286503/01 Data ogłoszenia: 2021-11-26 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy […]

Utrzymanie w należytym stanie technicznym kominów i urządzeń kominowych oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach na terenie administrowanym przez ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie-ZGN-P-22-2021

26/11/2021

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – fe6f7614-7128-48d9-84d7-223a4af1e24b Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00285929/01 Data ogłoszenia: 2021-11-26 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie w należytym stanie technicznym kominów i urządzeń kominowych […]

Wywóz odpadów komunalnych płynnych ze zbiorników budynków mieszkalnych i targowisk znajdujących się na terenie administrowanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 – ZGN-P-21-2021

26/11/2021

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – c0c9b699-ec23-4236-b318-2de464df267e Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00285642/01 Data ogłoszenia: 2021-11-26 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Wywóz odpadów komunalnych płynnych ze zbiorników budynków mieszkalnych i targowisk […]

Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży budowlanej – ZGN-P-20-2021

27/10/2021

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-39f7b42c-370d-11ec-a3fb-0a24f8cd532c Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 90b25812-ebc2-47f0-b8d0-488d420a3802 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00247718/01 Data ogłoszenia: 2021-10-27 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie budynków […]

Montaż lokalnej kotłowni gazowej i instalacji c.o., c.c.w. w budynku przy ul. Radzymińskiej 150 w Warszawie – ZGN-P-19-21

19/10/2021

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-8bf6370c-30b7-11ec-a3fb-0a24f8cd532c Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 0bf658f9-d981-4ca6-978d-09c6117ad4e8 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00236662/01 Data ogłoszenia: 2021-10-19 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Montaż lokalnej kotłowni […]