Kategoria: <span>Zamówienia Publiczne – Archiwum</span>

Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego

21/05/2018

Realizacja projektu „ Atrakcje wodne przy zbiorniku retencyjno – rekreacyjnym ul. Bardowskiego”

11/05/2017

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

28/03/2017

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w zakresie: Doposażenia budynków mieszkalnych w instalację, co, ccw, adaptację pomieszczeń na węzły cieplne, wykonanie instalacji węzła cieplnego, doposażenie lokali w łazienki – węzły sanitarne, docieplenie stropodachów, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja klatek schodowych, modernizacji dachów, zagospodarowanie posesji z nasadzeniami […]

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego przy ul. Birżańskiej 2a.

22/03/2017

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i węzła cieplnego przy ul. Naczelnikowskiej 50.

22/03/2017