Kategoria: <span>Ogłoszenia</span>

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 

7/08/2020

Pomoc finansowa dla osób samotnie gospodarujących   POMOC OSŁONOWA OD 1 MARCA 2020 r. PODSTAWA PRAWNA:  Uchwała nr XXIV/677/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego; Zarządzenie Nr 289/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących sposobu postępowania o przyznanie zasiłku celowego […]

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – według stanu na dzień 31.07.2020 r.

5/08/2020

Tabela nr 1. Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – według stanu na dzień 31.07.2020 r. LP Adres lokalu Powierzchnia podstawowa m2. Powierzchnia dodatkowa m2. Usytuowanie Wyposażenie w media Pustostan od dnia Możliwość wykorzystania lokalu na żłobek, klub dziecięcy lub dla dziennych opiekunów   TAK/NIE Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia […]

Konkurs na najem lokali użytkowych – rozstrzygnięcie

29/07/2020

INFORMACJA o wynikach konkursu na wynajem 3 lokali użytkowych położonych przy ul. Radzymińskiej 195, ul. Michała Ossowskiego 9 i ul. św. Wincentego 64 w Warszawie, który został przeprowadzony w dniu 10.07.2020 r. Zgodnie z § 13 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 136/2020 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych BURMISTRZ DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY podaje do publicznej wiadomości: na najemcę lokalu użytkowego przy […]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

10/07/2020

Treść  informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości na tablicy ogłoszeń w ZGN Targówek, która zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZGN Targówek. Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy działając  na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.65.)  o gospodarce nieruchomościami  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami  w Dzielnicy Targówek m. […]

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – według stanu na dzień 30.06.2020 r.

6/07/2020

LP Adres lokalu Powierzchnia podstawowa m2. Powierzchnia dodatkowa m2. Usytuowanie Wyposażenie w media Pustostan od dnia Możliwość wykorzystania lokalu na żłobek, klub dziecięcy lub dla dziennych opiekunów   TAK/NIE Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lokale handlowo […]