Kategoria: Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

20/01/2020

Treść informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości na tablicy ogłoszeń w ZGN Targówek, która zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZGN Targówek. Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2204, z późn. zm.) o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy (ul. Gościeradowska […]

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – na dzień 31.12.2019r.

13/01/2020

LP Adres lokalu Pow. podstawowa m2. Pow. dodatkowa m2. Usytuowanie Wyposażenie w media Pustostan od dnia Możliwość wykorzystania lokalu na żłobek, klub dziecięcy lub dla dziennych opiekunów TAK/NIE Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lokale handlowo-usługowe […]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

10/01/2020

W siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w  Dzielnicy Targówek m.st. przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie został wywieszony w dniu 10.01.2020 r. na okres 21 dni i podany do publicznej wiadomości Wykaz nr ZGN/1/2020 dotyczący przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – na dzień 30.11.2019r.

6/12/2019

LP Adres lokalu Pow. podstawowa m2. Pow. dodatkowa m2. Usytuowanie Wyposażenie w media Pustostan od dnia Możliwość wykorzystania lokalu na żłobek, klub dziecięcy lub dla dziennych opiekunów   TAK/NIE Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lokale handlowo-usługowe […]

Zawiadomienie

5/12/2019

Z A W I A D O M I E N I E Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia, że w oparciu o Zarządzenie Nr 1691/2019 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 15 listopada 2019 r., w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu m. st. Warszawy za ekwiwalentnym odpracowaniem w dniu 7 grudnia 2019 r. oraz na podstawie Zarządzenia Nr 36/2019 Dyrektora ZGN w Dzielnicy […]