Treść artykułu

Budżet Partycypacyjny 2017 – zaproszenie do dyskusji o projektach

BP_2017_zaproszenie

Zapraszamy na spotkania dyskusyjne o projektach do budżetu partycypacyjnego na rok 2017. Na spotkaniach będą obecni autorzy projektów, pracownicy odpowiednich Wydziałów Urzędu Dzielnicy Targówek i jednostek, przedstawiciele dzielnicowego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego oraz mieszkańcy.  Spotkania są szansą na ulepszenie projektów – w wyniku rozmów każdy projekt może być uzupełniony, dopracowany lub zmodyfikowany. Każdy autor będzie miał 2 minuty na prezentację swojego projektu oraz 5 minut na pytania z sali i odpowiedzi.

UWAGA: Obecność projektodawcy lub jego przedstawiciela na spotkaniu dyskusyjnym jest obowiązkowa. Nieobecność projektodawcy jest jednoznaczna z wycofaniem projektu.

 

więcej informacji: http://urzad.targowek.waw.pl/page/index.php?str=1514
więcej o zgłoszonych projektach: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekty
forum dyskusyjne o projektach: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/forum/region/21