Aktualności

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” – ZGN-P-4-21

29/03/2021

Identyfikator postępowania: 2fa19930-f0d5-4b6e-8f28-5a898df5c5e1 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00024174/01 Data ogłoszenia: 2021-03-29 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14   – „Ciepło sieciowe […]

Wykaz lokali użytkowych, przeznaczonych do najmu na okres do 5 lat

29/03/2021

Adres, oznaczenie nieruchomości   Pow. użytkowa Opis przedmiotu najmu Wysokość opłat z tytułu najmu miesięcznie (netto) Przeznaczenie Termin wnoszenia opłat Nieszawska 3B dz. ew. nr 12 obręb 4-08-12 36,15 m2 + 15,50 m2 (piwnica) usytuowanie – parter z przynależną piwnicą w budynku pawilonu handlowego wyposażenie – inst.  wod – kan., elektryczna według najwyższej stawki uzyskanej w konkursie (minimalna stawka czynszowa 16,00 […]

Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego przy ul. Bieżuńskiej 1 w Warszawie – ZGN-P-3-21

17/03/2021

Identyfikator postępowania: ocds-148610-835759e1-8708-11eb-86b1-a64936a8669f Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00018811/01 Data ogłoszenia: 2021-03-17 10:22 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie w systemie ”zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i zrealizowanie na jej podstawie robót budowlanych polegających […]

Dostawa i montaż urządzeń sanitarnych – pierwszego wyposażenia w tzw „Biały montaż 93 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. św. Jacka Odrowąża 23 w Warszawie – ZGN-P-2-21

15/03/2021

Do pobrania:

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – według stanu na dzień 28.02.2021 r.

4/03/2021

LP Adres lokalu Powierzchnia podstawowa m2. Powierzchnia dodatkowa m2. Usytuowanie Wyposażenie w media Pustostan od dnia Możliwość wykorzystania lokalu na żłobek, klub dziecięcy lub dla dziennych opiekunów   TAK/NIE Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lokale handlowo […]