Aktualności

Wykaz miejsc postojowych w garażu, przeznaczonych do najmu na okres do 5 lat

23/05/2022

Do pobrania:

Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o., c.c.w. w budynku przy ul. Ks. Ziemowita 10 w Warszawie – ZGN-P-8-2022

13/05/2022

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – b7747705-2979-4450-9f81-3ba1ff5d8fe5 Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158157/01 Data ogłoszenia: 2022-05-13 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: „Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o., c.c.w. […]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat

12/05/2022

Do pobrania:

Konkurs na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Święciańskiej 8

10/05/2022

BURMISTRZ DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ogłasza konkurs  na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Święciańskiej 8 w Warszawie   Powierzchnia lokalu – 10,50 m2 usytuowanie – lokal na parterze, wejście od ulicy stan formalno – prawny budynku – własność m. st. Warszawy wyposażenie lokalu –  brak instalacji stan techniczny lokalu – do remontu przeznaczenie lokalu –  magazyn, usługi nieuciążliwe dla mieszkańców […]

Ogłoszenie w sprawie najmu miejsc postojowych – ul. Michała Ossowskiego 9

2/05/2022

OGŁOSZENIE dot. wynajęcia miejsc postojowych przez mieszkańców budynku przy ul. M. Ossowskiego 9   ZGN Targówek informuje o możliwości wynajęcia 4 miejsc postojowych w garażu przy ul. Ossowskiego 9. Wysokość miesięcznych opłat czynszowych z tytułu najmu miejsca postojowego wynosi 160,00 zł brutto. Kaucja za pilota 250,00 zł. Druk wniosku dostępny na stronie internetowej www.zgntargowek.pl (zakładka – Ogłoszenia i komunikaty). Wnioski o wynajem miejsca postojowego należy […]