Aktualności

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

20/01/2020

Treść informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości na tablicy ogłoszeń w ZGN Targówek, która zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZGN Targówek. Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2204, z późn. zm.) o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy (ul. Gościeradowska […]

Utrzymanie porządku i czystości

14/01/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie porządku i czystości na terenach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek nr sprawy: ZGN-P-  1/20 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  900– 1700 Wtorek, środa i piątek :   700– 1500   Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl […]

Pielęgnacja zieleni

14/01/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy nr sprawy: ZGN-P- 2/20 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)679-99-59,576 23 51 fax (22)679-99-59 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  900– 1700 Wtorek, środa i piątek :   700– 1500 […]

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – na dzień 31.12.2019r.

13/01/2020

LP Adres lokalu Pow. podstawowa m2. Pow. dodatkowa m2. Usytuowanie Wyposażenie w media Pustostan od dnia Możliwość wykorzystania lokalu na żłobek, klub dziecięcy lub dla dziennych opiekunów TAK/NIE Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lokale handlowo-usługowe […]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

10/01/2020

W siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w  Dzielnicy Targówek m.st. przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie został wywieszony w dniu 10.01.2020 r. na okres 21 dni i podany do publicznej wiadomości Wykaz nr ZGN/1/2020 dotyczący przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat