Autor: <span>Piotr Matysik</span>

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat – WYKAZ – Nr ZGN/2/2021

9/04/2021

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznacza się do wydzierżawienia na okres do 3 lat n/w nieruchomości położone na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy   Adres i oznaczenie  nieruchomości   Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia   Opis nieruchomości   Przeznaczenie nieruchomości Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego   Termin wnoszenia […]

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – według stanu na dzień 31.03.2021 r.

8/04/2021

LP Adres lokalu Powierzchnia podstawowa m2. Powierzchnia dodatkowa m2. Usytuowanie Wyposażenie w media Pustostan od dnia Możliwość wykorzystania lokalu na żłobek, klub dziecięcy lub dla dziennych opiekunów   TAK/NIE Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lokale handlowo […]

KOMUNIKAT – bezpłatne ochronne maseczki chirurgiczne

1/04/2021

KOMUNIKAT ZGN Targówek dostarczył Najemcom lokali mieszkalnych m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek, do skrzynek pocztowych, 38 tys. sztuk bezpłatnych ochronnych maseczek chirurgicznych w kompletach po 4 szt. na osobę. Maseczki przekazała Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych dla mieszkańców m.st. Warszawy. Maseczki można pobrać również w 18 punktach Dzielnicowych wskazanych przez Urząd Dzielnicy Targówek. Dużym wysiłkiem logistycznym akcję w ZGN udało się przeprowadzić w dniach […]

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” – ZGN-P-6-21

29/03/2021

Identyfikator postępowania: 0618ae84-d73d-42f6-b423-bc558b2c0e3b Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00024254/01 Data ogłoszenia: 2021-03-29 18:05 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 – „Ciepło sieciowe […]

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” – ZGN-P-5-21

29/03/2021

Identyfikator postępowania: 188ee9b2-4e21-4c53-80e8-3ed80b032549 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00024227/01 Data ogłoszenia: 2021-03-29 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 – „Ciepło sieciowe w budynkach […]