Autor: <span>Piotr Matysik</span>

Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z usługą redystrybucji hostów na potrzeby jednostki i użytkowników stacji roboczych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie

11/09/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z usługą redystrybucji hostów na potrzeby jednostki i użytkowników stacji roboczych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie nr sprawy: ZGN-P-15/20 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)576-23-35,576-23-51 fax (22)576-23-60 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  […]

Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla doposażenia w windę zewnętrzną budynku przy ul. Bieżuńskiej 1 w Warszawie

9/09/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla doposażenia w windę zewnętrzną budynku przy ul. Bieżuńskiej 1 w Warszawie nr sprawy: ZGN-P-16/20 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)576-23-35,576-23-51 fax (22)576-23-60 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  900– 1700 Wtorek, środa i piątek :   700– 1500 Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl Tryb […]

Usługa migracji infrastruktury baz danych, serwerów i systemów informatycznych do zwirtualizowanego środowiska produkcyjnego dla lokacji przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawiedla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

9/09/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługa migracji infrastruktury baz danych, serwerów i systemów informatycznych do zwirtualizowanego środowiska produkcyjnego dla lokacji przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawiedla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy nr sprawy: ZGN-P-14/20 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)576-23-35,576-23-51 fax (22)576-23-60 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  […]

Kompleksowa modernizacja budynku przy ul Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w zakresie budowlanym, sanitarnym, elektrycznym – etap I

1/09/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowa modernizacja budynku przy ul Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w zakresie budowlanym, sanitarnym, elektrycznym – etap I nr sprawy: ZGN-P-13/20 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)576-23-35,576-23-51 fax (22)576-23-60 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  900– 1700 Wtorek, środa i piątek :   […]

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 

7/08/2020

Pomoc finansowa dla osób samotnie gospodarujących   POMOC OSŁONOWA OD 1 MARCA 2020 r. PODSTAWA PRAWNA:  Uchwała nr XXIV/677/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego; Zarządzenie Nr 289/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących sposobu postępowania o przyznanie zasiłku celowego […]