Autor: <span>ZGN</span>

Pielęgnacja zieleni.

18/11/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy nr sprawy: ZGN-P-27/19 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  900– 1700 Wtorek, środa i piątek :   700– 1500   Adres strony […]

Usługi kominiarskie.

18/11/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie w należytym stanie technicznym kominów i urządzeń kominowych oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach na terenie administrowanym przez Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie. nr sprawy: ZGN-P- 23/19 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  900– […]

Wywóz nieczystości płynnych.

18/11/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wywóz odpadów komunalnych płynnych ze zbiorników budynków mieszkalnych i targowisk znajdujących się na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, ul. Gościeradowska  5. nr sprawy: ZGN-P- 21/19 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  900– 1700 Wtorek, […]

Ochrona fizyczna targowisk.

18/11/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi w zakresie ochrony fizycznej targowisk przy ul. Rembielińskiej 7A i Krasnobrodzkiej 7 należących do ZGN przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie. nr sprawy: ZGN-P-22/19 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  900– 1700 Wtorek, środa i piątek :   700– 1500 Adres strony […]

Nabór na stanowisko – ds. informatyki

15/11/2019

    Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki.  Wymagania niezbędne dotyczące doświadczenia zawodowego oraz główne zadania: 1)      wiedza z obszaru technologii baz danych, 2)      znajomość zagadnień z zakresu systemów finansowo-księgowych, 3)      prowadzenie strony internetowej jednostki, 4)      zarządzanie systemami informatycznymi jednostki w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów, 5)      ochrona systemów i danych, […]