Autor: <span>ZGN</span>

Bieżące utrzymanie budynków i terenu.

11/12/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. nr sprawy: ZGN-P- 26/19 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)679-99-59,576 23 51 fax (22)679-99-59 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  900– 1700 […]

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – na dzień 30.11.2019r.

6/12/2019

LP Adres lokalu Pow. podstawowa m2. Pow. dodatkowa m2. Usytuowanie Wyposażenie w media Pustostan od dnia Możliwość wykorzystania lokalu na żłobek, klub dziecięcy lub dla dziennych opiekunów   TAK/NIE Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lokale handlowo-usługowe […]

Zawiadomienie

5/12/2019

Z A W I A D O M I E N I E Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia, że w oparciu o Zarządzenie Nr 1691/2019 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 15 listopada 2019 r., w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu m. st. Warszawy za ekwiwalentnym odpracowaniem w dniu 7 grudnia 2019 r. oraz na podstawie Zarządzenia Nr 36/2019 Dyrektora ZGN w Dzielnicy Targówek m. […]

Konkurs na wynajem n/w lokali użytkowych.

21/11/2019

BURMISTRZ  DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ogłasza konkurs na wynajem n/w lokali użytkowych:             1) lokal użytkowy   w budynku przy ul. św. Wincentego 30 powierzchnia  lokalu       –    17,01 m2 usytuowanie                    –    parter w budynku mieszkalnym, wejście od ulicy wyposażenie                   –    instalacja  elektryczna, wod-kan, co, ccw stan techniczny lokalu    –    dobry przeznaczenie lokalu      –     biuro, handel (wyklucza się handel alkoholem 24 […]

Utrzymanie porządku i czystości

19/11/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek nr sprawy: ZGN-P-  20/19 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  900– 1700 Wtorek, środa i piątek :   700– 1500   Adres strony internetowej: […]