Treść artykułu

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

Treść  informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości na tablicy ogłoszeń w ZGN Targówek oraz w Urzędzie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, która zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZGN Targówek.

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy działając  na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.65.)  o gospodarce nieruchomościami  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami  w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy ul. Gościeradowska 5 oraz na  elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy  w dniu 12  marca 2020 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, zawierający informację o nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Bardowskiego/Skorpiona  (dz. ew. nr 8/7 z  obrębu 4-11-08 o pow. 41 470 m2 ).

 

Do pobrania: