Treść artykułu

Ogłoszenie o naborze wniosków na najem wolnych miejsc postojowych w garażu.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy  informuje, że  od dnia 24.04.2019 r. w siedzibie ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 (sekretariat, pokój nr 15) przyjmowane są wnioski najemców lokali mieszkalnych i lokali użytkowych  budynku przy ul. Ossowskiego 9  na najem  miejsc postojowych oznaczonych numerami 27 i 34,  położonych w garażu  (poziom  -1 ).
Wysokość  miesięcznych opłat czynszowych z tytułu najmu  wynosi  130,08 zł.  + podatek VAT 23%.

Procedurę najmu miejsc postojowych w trybie pozakonkursowym określa załącznik nr 1  do Uchwały nr 2360/18 Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 14.02.2018 r.

 

Załączniki