Miesiąc: <span>kwiecień 2022</span>

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat

28/04/2022

Do pobrania:  

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat

26/04/2022

Do pobrania:

Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, Rembielińskiej 19,17,15, Krakusa 1 oraz dojścia do Szkoły Podstawowej nr 298 przy ul Krakusa 2 w Warszawie – ZGN-P-7-2022

14/04/2022

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 950d1dae-b8f1-49a6-9cd8-506ffa6111d9 Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00122621/01 Data ogłoszenia: 2022-04-14 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: „Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazyliańskiej 18, […]

Nabór na stanowisko – Inspektor nadzoru robót sanitarnych – ZAKOŃCZONO

13/04/2022

Do pobrania:  

Specjalista w Zespole Eksploatacji „Bródno” wymiar etatu – 0,5 etatu – ZAKOŃCZONO

4/04/2022

Do pobrania: