Miesiąc: <span>grudzień 2021</span>

Wykonanie usług portierskich w budynkach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie – ZGN-P-28-2021

22/12/2021

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 220dc5fd-0992-4e48-ac76-d52543e72e5c Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00327406/01 Data ogłoszenia: 2021-12-22 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usług portierskich w budynkach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami […]

Wykaz miejsc postojowych w garażu, przeznaczonych do najmu na okres do 5 lat

17/12/2021

Do pobrania:

MĄDRE DOKARMIANE PTAKÓW ZIMĄ

13/12/2021

LINK DO TREŚCI ULOTEK NA BIP.UM.WARSZAWA.PL

Apel o pomoc kotom wolno żyjącym 2021

13/12/2021

Apeluję do zarządców budynków, administratorów nieruchomości i wszystkich warszawiaków o pomoc kotom wolno żyjącym, które stanowią nieodłączny element miejskiego ekosystemu i naturalną ochronę przed gryzoniami. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego też nie można ich wyłapywać ant gdziekolwiek wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Jesień i zima to szczególnie trudny okres dla tych zwierząt. Odrobina dobrej woli każdego z nas może odmienić […]

POMOC KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM W OKRESIE JESIENNO-ZIMOWYM

13/12/2021

LINK DO TREŚCI APELU NA BIP.UM.WARSZAWA.PL