Dzień: <span>26 listopada 2021</span>

Utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek – ZGN-P-23-2021

26/11/2021

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 92dfaf6c-d146-4727-8e2f-e1bd64266cc8 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00286503/01 Data ogłoszenia: 2021-11-26 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy […]

Utrzymanie w należytym stanie technicznym kominów i urządzeń kominowych oraz przewodów wentylacyjnych w budynkach na terenie administrowanym przez ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie-ZGN-P-22-2021

26/11/2021

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – fe6f7614-7128-48d9-84d7-223a4af1e24b Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00285929/01 Data ogłoszenia: 2021-11-26 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie w należytym stanie technicznym kominów i urządzeń kominowych […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

26/11/2021

Do pobrania:

Wykaz lokali użytkowych, przeznaczonych do najmu na okres do 5 lat

26/11/2021

Do pobrania:

Wywóz odpadów komunalnych płynnych ze zbiorników budynków mieszkalnych i targowisk znajdujących się na terenie administrowanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 – ZGN-P-21-2021

26/11/2021

Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – c0c9b699-ec23-4236-b318-2de464df267e Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00285642/01 Data ogłoszenia: 2021-11-26 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Wywóz odpadów komunalnych płynnych ze zbiorników budynków mieszkalnych i targowisk […]