Miesiąc: <span>październik 2021</span>

Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży budowlanej – ZGN-P-20-2021

27/10/2021

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-39f7b42c-370d-11ec-a3fb-0a24f8cd532c Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 90b25812-ebc2-47f0-b8d0-488d420a3802 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00247718/01 Data ogłoszenia: 2021-10-27 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie budynków […]

Wykaz miejsc postojowych w garażu, przeznaczonych do najmu na okres do 5 lat

27/10/2021

Do pobrania:

Montaż lokalnej kotłowni gazowej i instalacji c.o., c.c.w. w budynku przy ul. Radzymińskiej 150 w Warszawie – ZGN-P-19-21

19/10/2021

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-8bf6370c-30b7-11ec-a3fb-0a24f8cd532c Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 0bf658f9-d981-4ca6-978d-09c6117ad4e8 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00236662/01 Data ogłoszenia: 2021-10-19 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Montaż lokalnej kotłowni […]

Montaż lokalnej kotłowni gazowej i instalacji c.o., c.c.w. w budynku przy ul. Handlowej 48 w Warszawie – ZGN-P-18-21

19/10/2021

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-f1e8dcbb-30b0-11ec-a3fb-0a24f8cd532c Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 9950c264-e802-49ce-a636-49e2460f0d61 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00236429/01 Data ogłoszenia: 2021-10-19 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Montaż lokalnej kotłowni […]

Montaż lokalnej kotłowni gazowej i instalacji c.o., c.c.w. w budynku przy ul. Borzymowskiej 13 w Warszawie – ZGN-P-17-21

19/10/2021

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-a73cd29c-30a9-11ec-a3fb-0a24f8cd532c Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 24a55fbb-2229-4d03-ba48-a75a9bdc8703 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00236181/01 Data ogłoszenia: 2021-10-19 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Montaż lokalnej kotłowni […]