Miesiąc: <span>wrzesień 2021</span>

Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży elektrycznej.– ZGN-P-16-21

29/09/2021

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-a5dba5fe-20f3-11ec-b885-f28f91688073 Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 0da82b15-0556-464b-9523-b80cf1326d66 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00195640/01 Data ogłoszenia: 2021-09-29 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie […]

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na okres 10 lat na rzecz dotychczasowego najemcy

27/09/2021

Do pobrania:

PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁA !!! (27.09 do 29.09)

15/09/2021

Przerwa w dostawie ciepła nastąpi w terminie: 27.09.2021  godz. 07:00 do 29.09.2021 godz. 07:00 Uprzejmie informujemy, że w związku  z koniecznością przeprowadzenia prac na sieci ciepłowniczej, zostanie wstrzymana dostawa ciepła (w tym ciepłej wody) do  niżej wymienionych  budynków: CHODECKA 13, WARSZAWA CHODECKA 15, WARSZAWA CHODECKA 15, WARSZAWA KONDRATOWICZA L. 27A i KONDRATOWICZA 27B, WARSZAWA KONDRATOWICZA L. 29, WARSZAWA KONDRATOWICZA L. 29A A, WARSZAWA KONDRATOWICZA L. 31, […]

WYKAZY – grunty do wydzierżawienia na okres do 3 lat na terenie Dzielnicy Targówek

7/09/2021

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznacza się do wydzierżawienia na okres do 3 lat grunt położony na terenie Dzielnicy Targówek według poniższego wykazu: Do pobrania:

Nabór na stanowisko – specjalista ds. rachuby płac w Zespole Księgowości i Sprawozdawczości – zakończono

6/09/2021

Do pobrania: WYNIK NABORU: