Miesiąc: <span>sierpień 2021</span>

WYKAZY – grunty do wydzierżawienia na okres do 3 lat na terenie Dzielnicy Targówek

20/08/2021

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z  2020 poz. 1990 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznacza się do wydzierżawienia na okres do 3 lat grunt położony na terenie Dzielnicy Targówek według poniższego wykazu: Do pobrania:

Nabór na stanowisko – Specjalista w Zespole Eksploatacji „Bródno” – zakończono

19/08/2021

Do pobrania: WYNIK NABORU:  

Nabór na stanowisko – specjalista ds. rachuby płac w Zespole Księgowości i Sprawozdawczości – zakończono

16/08/2021

Do pobrania:

Bieżące utrzymanie budynków i terenu administrowanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5 w sprawności technicznej w zakresie branży sanitarnej. – ZGN-P-13-21

11/08/2021

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – 7fbebbe3-cf0d-4955-bd5e-2a5c8260a878 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00144567/01 Data ogłoszenia: 2021-08-10 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie budynków […]

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – według stanu na dzień 31.07.2021 r.

7/08/2021

Do pobrania: