Miesiąc: <span>lipiec 2021</span>

Spotkania z konserwatorem – In Situ

29/07/2021

Do pobrania:                        

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2021 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2021 r

28/07/2021

  Do pobrania:

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na okres do 3 lat

19/07/2021

Do pobrania

Wykaz powierzchni elewacji budynków przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat

19/07/2021

Do pobrania:

Kompleksowa modernizacja budynku przy ul Radzymińskiej 154 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w zakresie budowlanym, sanitarnym, elektrycznym – etap II. – ZGN-P-12-21

12/07/2021

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia) – ocds-148610-1aec3372-e2e4-11eb-b885-f28f91688073 Identyfikator postępowania (Konieczny do złożenia oferty za pomocą MiniPortal) – c021b7d0-a806-4b93-b231-3ec7676a9a80 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00110771/01 Data ogłoszenia: 2021-07-12 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa modernizacja budynku […]