Dzień: <span>22 czerwca 2021</span>

Nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat – św. Wincentego 90 A

22/06/2021

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 22 czerwca 2021 r. do dnia 13 lipca czerwca 2021 r. Adres i oznaczenie nieruchomości Pow. nierucho mości Opis nieruchomości Wysokość opłat z tytułu dzierżawy Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej zagospodarowania Zasady aktualizacji opłat   ul. św. Wincentego 90 A   dz. ew. nr  7 /1 obręb 4-09-31     13,00 m2 Grunt niezabudowany z przeznaczeniem dla […]