Dzień: <span>2021-06-18</span>

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat – WYKAZ – Nr ZGN/4/2021

18/06/2021

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznacza się do wydzierżawienia na okres do 3 lat grunt położony na terenie Dzielnicy Targówek według poniższego wykazu: Adres nieruchomości   ul. Piotra Skargi w Warszawie   Numer księgi wieczystej KW WA3M/00480878/1 Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów dz. ew. 13 […]