Dzień: <span>29 marca 2021</span>

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” – ZGN-P-6-21

29/03/2021

Identyfikator postępowania: 0618ae84-d73d-42f6-b423-bc558b2c0e3b Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00024254/01 Data ogłoszenia: 2021-03-29 18:05 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Syrokomli 27 – „Ciepło sieciowe […]

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” – ZGN-P-5-21

29/03/2021

Identyfikator postępowania: 188ee9b2-4e21-4c53-80e8-3ed80b032549 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00024227/01 Data ogłoszenia: 2021-03-29 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Siedzibnej 25 – „Ciepło sieciowe w budynkach […]

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14 – „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” – ZGN-P-4-21

29/03/2021

Identyfikator postępowania: 2fa19930-f0d5-4b6e-8f28-5a898df5c5e1 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00024174/01 Data ogłoszenia: 2021-03-29 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.zgntargowek.pl Adres poczty elektronicznej ePUAP: ZGNTargowek/SkrytkaESP Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Krótki opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Budowa instalacji c.o. i c.c.w. i kotłowni gazowej w budynku przy ul. Cmentarnej 14   – „Ciepło sieciowe […]

Wykaz lokali użytkowych, przeznaczonych do najmu na okres do 5 lat

29/03/2021

Adres, oznaczenie nieruchomości   Pow. użytkowa Opis przedmiotu najmu Wysokość opłat z tytułu najmu miesięcznie (netto) Przeznaczenie Termin wnoszenia opłat Nieszawska 3B dz. ew. nr 12 obręb 4-08-12 36,15 m2 + 15,50 m2 (piwnica) usytuowanie – parter z przynależną piwnicą w budynku pawilonu handlowego wyposażenie – inst.  wod – kan., elektryczna według najwyższej stawki uzyskanej w konkursie (minimalna stawka czynszowa 16,00 […]