Dzień: <span>12 października 2020</span>

Wykonanie koncepcji na podstawie założeń funkcjonalno – użytkowych placówki wsparcia dziennego dla dzieci w wieku szkolnym i rodzinnego klubu Malucha dla lokalizacji przy ul. Suwalskiej 11 w Warszawie oraz wykonanie kompletnych branżowych dokumentacji projektowo kosztorysowych z uzyskaniem pozwolenia na budowę

12/10/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie koncepcji na podstawie założeń funkcjonalno – użytkowych placówki wsparcia dziennego dla dzieci w wieku szkolnym i rodzinnego klubu Malucha dla lokalizacji przy ul. Suwalskiej 11 w Warszawie oraz wykonanie kompletnych branżowych dokumentacji projektowo kosztorysowych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.” nr sprawy: ZGN-P-19/20 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)576-23-35,576-23-51 […]