Miesiąc: <span>Październik 2020</span>

WYKAZ Nr ZGN/5/2020 – Nieruchomości do wydzierżawienia na okres do 3 lat

23/10/2020

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 284, 471, 782) podaje się do publicznej wiadomości,  że przeznacza się do wydzierżawienia  na okres do 3 lat  n/w nieruchomość Adres nieruchomości  ul. Księcia Ziemowita 6a   w Warszawie oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów   część dz. ew.  nr 7  w  obrębie  4-11-23   powierzchnia przeznaczona                   do […]

Miejsca postojwe do wynajęcia ! – przy ul. Ossowskiego 9

23/10/2020

  Do pobrania :

Pomieszczenie garażowe do wynajęcia ! – przy ul. Rajgrodzkiej 10

23/10/2020

  Do pobrania:

Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby jednostki i użytkowników stacji roboczych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie

20/10/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby jednostki i użytkowników stacji roboczych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie nr sprawy: ZGN-P-20/20 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)576-23-35,576-23-51 fax (22)576-23-60 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  900– 1700 Wtorek, środa […]

Wykonanie koncepcji na podstawie założeń funkcjonalno – użytkowych placówki wsparcia dziennego dla dzieci w wieku szkolnym i rodzinnego klubu Malucha dla lokalizacji przy ul. Suwalskiej 11 w Warszawie oraz wykonanie kompletnych branżowych dokumentacji projektowo kosztorysowych z uzyskaniem pozwolenia na budowę

12/10/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie koncepcji na podstawie założeń funkcjonalno – użytkowych placówki wsparcia dziennego dla dzieci w wieku szkolnym i rodzinnego klubu Malucha dla lokalizacji przy ul. Suwalskiej 11 w Warszawie oraz wykonanie kompletnych branżowych dokumentacji projektowo kosztorysowych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.” nr sprawy: ZGN-P-19/20 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)576-23-35,576-23-51 […]