Miesiąc: <span>Wrzesień 2020</span>

Wykaz miejsc postojowych w garażu, przeznaczonych do najmu na okres do 5 lat na dzień 30.09.2020 r.

30/09/2020

Adres, oznaczenie nieruchomości   Pow. użytkowa Opis przedmiotu najmu Wysokość opłat z tytułu najmu miesięcznie (netto) Przeznaczenie Termin wnoszenia opłat Rajgrodzka 10 dz. ew. 45 obręb 4-10-07 10,50 m2 zabudowany prześwit bramowy z przeznaczeniem na pomieszczenie garażowe 11,30 zł / m2 na parkowanie pojazdów osobowych czynsz najmu płatny są z góry, na podstawie comiesięcznych faktur VAT, w terminie określonym w fakturach   Michała Ossowskiego […]

Kompleksowa modernizacja budynku przy ul Radzymińskiej 154 na potrzeby „Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w zakresie budowlanym, sanitarnym, elektrycznym”

25/09/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowa modernizacja budynku przy ul Radzymińskiej 154 na potrzeby „Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w zakresie budowlanym, sanitarnym, elektrycznym” nr sprawy: ZGN-P-17/20 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)576-23-35,576-23-51 fax (22)576-23-60 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  900– 1700 Wtorek, środa i piątek :   700– 1500 Adres […]

Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z usługą redystrybucji hostów na potrzeby jednostki i użytkowników stacji roboczych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie

11/09/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z usługą redystrybucji hostów na potrzeby jednostki i użytkowników stacji roboczych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie nr sprawy: ZGN-P-15/20 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)576-23-35,576-23-51 fax (22)576-23-60 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  […]

Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla doposażenia w windę zewnętrzną budynku przy ul. Bieżuńskiej 1 w Warszawie

9/09/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla doposażenia w windę zewnętrzną budynku przy ul. Bieżuńskiej 1 w Warszawie nr sprawy: ZGN-P-16/20 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)576-23-35,576-23-51 fax (22)576-23-60 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  900– 1700 Wtorek, środa i piątek :   700– 1500 Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl Tryb […]

Usługa migracji infrastruktury baz danych, serwerów i systemów informatycznych do zwirtualizowanego środowiska produkcyjnego dla lokacji przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawiedla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

9/09/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługa migracji infrastruktury baz danych, serwerów i systemów informatycznych do zwirtualizowanego środowiska produkcyjnego dla lokacji przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawiedla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy nr sprawy: ZGN-P-14/20 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)576-23-35,576-23-51 fax (22)576-23-60 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  […]