Dzień: <span>7 sierpnia 2020</span>

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 

7/08/2020

Pomoc finansowa dla osób samotnie gospodarujących   POMOC OSŁONOWA OD 1 MARCA 2020 r. PODSTAWA PRAWNA:  Uchwała nr XXIV/677/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego; Zarządzenie Nr 289/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących sposobu postępowania o przyznanie zasiłku celowego […]

KOMUNIKAT o zamknięciu konkursu

7/08/2020

Na podstawie § 11 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych BURMISTRZ DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY podaje do publicznej wiadomości: Konkurs na wynajem lokali użytkowych: przy ul. Dalanowskiej 30 o pow. 15,79 m2 i przy ul. Naczelnikowskiej 50 o pow. 12,98 m2   przeprowadzony w dniu 06.08.2020 r. w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek […]