Dzień: <span>24 lipca 2020</span>

WYKAZ Nr ZGN/4/2020

24/07/2020

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.                          (Dz. U. z 2020r. poz. 65 284, 471, 782) podaje się do publicznej wiadomości,  że przeznacza się                do wydzierżawienia  na okres do 3 lat  n/w nieruchomość   Adres nieruchomości  ul. Piotra Skargi   w Warszawie oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów   część dz. ew.  nr 9/1  w  obrębie  4-10-12   powierzchnia przeznaczona                   do […]