Miesiąc: <span>Lipiec 2020</span>

Konkurs na najem lokali użytkowych – rozstrzygnięcie

29/07/2020

INFORMACJA o wynikach konkursu na wynajem 3 lokali użytkowych położonych przy ul. Radzymińskiej 195, ul. Michała Ossowskiego 9 i ul. św. Wincentego 64 w Warszawie, który został przeprowadzony w dniu 10.07.2020 r. Zgodnie z § 13 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 136/2020 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych BURMISTRZ DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY podaje do publicznej wiadomości: na najemcę lokalu użytkowego przy […]

WYKAZ Nr ZGN/4/2020

24/07/2020

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.                          (Dz. U. z 2020r. poz. 65 284, 471, 782) podaje się do publicznej wiadomości,  że przeznacza się                do wydzierżawienia  na okres do 3 lat  n/w nieruchomość   Adres nieruchomości  ul. Piotra Skargi   w Warszawie oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów   część dz. ew.  nr 9/1  w  obrębie  4-10-12   powierzchnia przeznaczona                   do […]

Konkurs na wynajem n/w lokali użytkowych

23/07/2020

BURMISTRZ  DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ogłasza konkurs na wynajem n/w lokali użytkowych:   1) lokal użytkowy   w budynku przy ul. Dalanowskiej 30 powierzchnia  lokalu       –    15,79 m2 usytuowanie                    –    parter w budynku mieszkalnym, wejście od ulicy stan formalno – prawny lokalu  –  własność m. st. Warszawy wyposażenie  lokalu       –    instalacja:  elektryczna, wodociągowa stan techniczny lokalu    –    do remontu przeznaczenie […]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

10/07/2020

Treść  informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości na tablicy ogłoszeń w ZGN Targówek, która zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZGN Targówek. Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy działając  na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.65.)  o gospodarce nieruchomościami  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami  w Dzielnicy Targówek m. […]

Usługa migracji infrastruktury baz danych, serwerów i systemów informatycznych do zwirtualizowanego środowiska produkcyjnego dla lokacji przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawiedla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

9/07/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługa migracji infrastruktury baz danych, serwerów i systemów informatycznych do zwirtualizowanego środowiska produkcyjnego dla lokacji przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawiedla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. nr sprawy: ZGN-P-12/20 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)576-23-35,576-23-51 fax (22)576-23-60 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  […]