Dzień: <span>30 stycznia 2020</span>

Konkurs na najem lokali użytkowych – rozstrzygnięcie

30/01/2020

INFORMACJA o wynikach konkursu na wynajem 2 lokali użytkowych położonych przy ul. św. Wincentego 30 i ul. Smoleńskiej 94 w Warszawie, który został przeprowadzony w dniu 12.12.2019 r. Zgodnie z § 13 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata […]