Dzień: <span>14 stycznia 2020</span>

Utrzymanie porządku i czystości

14/01/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie porządku i czystości na terenach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek nr sprawy: ZGN-P-  1/20 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  900– 1700 Wtorek, środa i piątek :   700– 1500   Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl […]

Pielęgnacja zieleni

14/01/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy nr sprawy: ZGN-P- 2/20 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)679-99-59,576 23 51 fax (22)679-99-59 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  900– 1700 Wtorek, środa i piątek :   700– 1500 […]