Miesiąc: Styczeń 2020

Konkurs na najem lokali użytkowych – rozstrzygnięcie

30/01/2020

INFORMACJA o wynikach konkursu na wynajem 2 lokali użytkowych położonych przy ul. św. Wincentego 30 i ul. Smoleńskiej 94 w Warszawie, który został przeprowadzony w dniu 12.12.2019 r. Zgodnie z § 13 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata […]

Informacja o wykazach lokali użytkowych i miejscach postojowych w garażu przeznaczonych do najmu

21/01/2020

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGN Targówek przy ul. Gościeradowskiej 5 został wywieszony na okres 21 dni: wykaz lokali użytkowych i miejsc postojowych w garażu przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na rzecz najemców, którym w 2020 r. wygasają umowy najmu (uchwała nr 728/2020 Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z dnia 15.01.2020 r.) i wykaz zwolnionych lokali użytkowych i miejsc postojowych w garażu, przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat (uchwała […]

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

20/01/2020

Treść informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości na tablicy ogłoszeń w ZGN Targówek, która zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZGN Targówek. Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2204, z późn. zm.) o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy (ul. Gościeradowska […]

Utrzymanie porządku i czystości

14/01/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Utrzymanie porządku i czystości na terenach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek nr sprawy: ZGN-P-  1/20 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)679-99-59,679-41-76 fax (22)679-99-59 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  900– 1700 Wtorek, środa i piątek :   700– 1500   Adres strony internetowej: www.zgntargowek.pl […]

Pielęgnacja zieleni

14/01/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni oraz obsługą placów zabaw na terenie zarządzanym przez ZGN w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy nr sprawy: ZGN-P- 2/20 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa tel. (22)679-99-59,576 23 51 fax (22)679-99-59 Godziny pracy Zakładu: Poniedziałek i czwartek:  900– 1700 Wtorek, środa i piątek :   700– 1500 […]