Dzień: 5 grudnia 2019

Zawiadomienie

5/12/2019

Z A W I A D O M I E N I E Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia, że w oparciu o Zarządzenie Nr 1691/2019 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 15 listopada 2019 r., w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu m. st. Warszawy za ekwiwalentnym odpracowaniem w dniu 7 grudnia 2019 r. oraz na podstawie Zarządzenia Nr 36/2019 Dyrektora ZGN w Dzielnicy […]