Miesiąc: Lipiec 2019

Informacja dotycząca podłączenia budynków do sieci cieplnej

22/07/2019

Warszawa, dnia 19.07.2019r. INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW Budynków przy ul. św. Wincentego 46, św. Wincentego 64, Kołowej 52 Dotyczy: podłączenia budynków j.w. do miejskiej sieci miejskiej   ZGN Targówek informuje Państwa, że roboty instalacyjne związane z doposażeniem lokali w instalacje grzewcze do celów c.o. i c.c.w. będą wykonane na zlecenie ZGN zgodnie z planem w 2019r. Jednocześnie Veolia Energia Warszawa w dniu 11.07.2019r. poinformowała ZGN, że przyłącza sieci cieplnej […]

Wykazu nieruchomości z przeznaczeniem na parking społeczny

12/07/2019

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  działając  na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.2204,2348.)  o gospodarce nieruchomościami  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami  w Dzielnicy Targówek  m. st. Warszawy (ul. Gościeradowska 5) w dniu 12.07.2019r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia zawierający informację o nieruchomości położonej w Warszawie […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

12/07/2019

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  działając  na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.2204,2348.)  o gospodarce nieruchomościami  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami  w Dzielnicy Targówek  m. st. Warszawy (ul. Gościeradowska 5) w dniu 12.07.2019r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia zawierający informację o nieruchomości położonej w Warszawie […]

Konkurs na wynajem n/w lokali użytkowych.

4/07/2019

BURMISTRZ  DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ogłasza konkurs na wynajem n/w lokali użytkowych:    1) lokal użytkowy w budynku przy ul. Radzymińskiej 111a powierzchnia  lokalu       –    33,79 m2 usytuowanie                    –    parter w budynku mieszkalnym, wejście od ulicy wyposażenie                   –    instalacja  elektryczna, wod-kan, co. ccw, gaz stan techniczny lokalu    –    do remontu przeznaczenie lokalu      –    biuro, handel (wyklucza się handel alkoholem 24 h), […]

Wykaz pustostanów lokali użytkowych (bez garaży) – na dzień 30.06.2019r.

1/07/2019

LP Adres lokalu Pow. podstawowa m2. Pow. dodatkowa m2. Usytuowanie Wyposażenie w media Pustostan od dnia Możliwość wykorzystania lokalu na żłobek, klub dziecięcy lub dla dziennych opiekunów   TAK/NIE Uwagi (z ilu pomieszczeń składa się lokal, zakres remontu, na liście konkursowej, wyłączony Uchwałą Zarządu, roszczenia byłych właścicieli, poprzednia branża, itp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lokale handlowo-usługowe […]